Tentang Kami

Siapa Kami?

Kami adalah individu yang bertanggung jawab mencari artikel-artikel yang menarik untuk pembacaan anda. Kekuatan kami mempunyai 7 orang menguruskan web portal ini.

Kewujudkan Kami?

Pada asalnya kewujudukan kami bermula dari sebuah forum. Teknologi semakin berkembang forum terpaksa ditutup dan digantikan dengan web portal ini.

Maksud NotaKaki?

Nota kaki merujuk kepada nota yang diletakkan di bawah rencana yang menerangkan lebih lanjut mengenai satu bahagian dalam teks. Hubungan di antara bahagian teks dengan nota kaki ditunjukkan dengan satu nombor atau simbol di teks berkenaan. Nota kaki menambah bahan yang boleh menerangkan sesuatu fakta dengan lebih terperinci.

Ingat bahawa adalah lebih penting untuk anda memetik sumber kandungan dengan tepat. Sekiranya satu rencana sudah pun menggunakan satu gaya petikan, anda seharusnya mengikut gayanya daripada menambah satu petikan lain mengikut gaya sendiri.